A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

 

Az egyéb foglalkozások, szakkörök szervezésének elvei

-       tanulói igény

-       rendelkezésre osztályok heti időkerete

-       tehetséggondozás, felzárkóztatás kiemelt területei

-       iskolánk kiemelt területei (informatika, idegen nyelv, matematika)

-       címeinkhez kapcsolódó tevékenységek feladatok elvégzése (Microsoft Innovatív Iskola, Tehetségpont, Örökös Ökoiskola, Vöröskeresztes Bázisiskola, OH Bázisintézmény stb.)

-       szakos ellátottság

 

Az egyéb foglalkozások sajátos oktatási szervezési formái

-       kidolgozott,

-       strukturált,

-       napirendszerűen felépített,

-       évek óta működő

Célunk a teljes személyiségfejlesztés, ezért alapfeladatunk a sokféle tevékenykedtetés annak érdekében, hogy alapfokú köznevelési intézményként tanulóink minél többféle tevékenységgel találkozva tudjanak fejlődni, és megtalálják azt a területet, amely képességeiknek, készségeiknek legmegfelelőbb, leginkább elősegíti harmonikus személyiséggé válásukat.

Sajátos oktatásszervezetési formája, hogy a tanítók úgynevezett „guruló” munkamegosztásban szervezik tevékenységüket.

Kiemelt figyelmet fordítunk az egyéb foglalkozások megszervezésekor a tanulószobai foglalkozások során. A házi feladatok elkészítéséhez, a tananyag megértéséhez, elsajátításához többlet pedagógiai támogatást nyújtunk, az egyéni tanulási problémával, tananyag értelmezési problémával küzdőknek. Ezen kereteken belül látjuk el a felzárkóztatással, tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat. Az egyéb foglalkozások során gazdagító programok, tevékenységek gazdagítják a foglalkozásokat. (Múzeumpedagógia, játszóház, táblás és stratégiai játékok.)

Szakköreink

Kiskórus, népdal, furulya, önismereti szakkör, dráma, gyöngyfűző, kreatív szakkör, stratégiai játékok, honismeret, matematika, HEROSZ, jóga, néptánc, német, angol, lego robotika, zenei műhely, rajz szakkör, elsősegély, táblajátékok.

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére.

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy a részvételt úgy kell tekinteni az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.

microsoftsuli


diablogó2 

 

taneszköz 

 

 

 face

 

eü2023

 

 

vLOGOPALYAZAT

 

hatartalanul logo 

 

 

enapló

 

OneDrive-kicsi

ÉTKEZÉS

bazis szogletes 2020 2023

minositett   

kozos ugy

mentoralo

 

attachment