Bázisintézmény

AZ OKTATÁSI HIVATAL  BÁZISINTÉZMÉNYE

oklevél ohIskolánk 2020-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskolát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

  • PeDigCom Program
  • Gyakorlatorientált matematikaoktatás

  • Kapcsolattartó:   Rohovszky Rudolf
                                       Telefon: 22/316-183
                                       Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA logó2020

OM azonosító:     030048

Címe:                      8000 Székesfehérvár Széna tér 10.

Tel.:                        (22) 316-183

E-mail:                   Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap:                 https://szenateri.hu

Intézményvezető:          Dr. Lórodiné Lajkó Ágnes

Intézményi koordinátor:Rohovszky Rudolf

Intézményi koordinátor telefonszáma: (22) 316-183

Intézményi koordinátor e-mail elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

BEMUTATKOZÁS

„Olyan embereket kell az iskolának kibocsátania, akik megtalálják helyüket az életben és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak lábukon.

Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb közintézménnyé, és minden tanárt a legfontosabb közéleti alakká teszi.

Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap.”   

                              (Szent-Györgyi Albert)

A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskolát a város kulturális örökségének részeként István király halálának 900. évfordulójára 1938-ban vehették először birtokba a fehérvári kisdiákok. Ma az intézmény Székesfehérvár egyik legnagyobb általános iskolája. Kedvező földrajzi fekvése, a belváros közelsége remek lehetőségeket biztosít városi rendezvények biztosításához, megtekintéséhez. Az intézménybe maximálisan felvehető 646 fő, jelenleg 615 tanuló jár az intézménybe, összesen 23 tanulócsoportba. Az iskola pedagógiai programjában és helyi tantervében szerepel az 5-8. évfolyamon az emelt óraszámú informatika-, emelt óraszámú, illetve emelt szintű matematikaoktatás,valamint az emelt óraszámú, már második évfolyamtól kezdődő idegennyelv-oktatás. Az 1-4. évfolyamon, a szakkörökön, sportkörökön kívül az egyéb foglalkozásokra kidolgozott, a pedagógiai programban szereplő, éves tervek alapján folynak a délutáni foglalkozások.Az iskola nevelő - oktató munkájának jellemzője a tanulók középpontba helyezése. Ezt mutatja, hogy a 6-14 éves korosztálynak - életkori sajátosságait, képességeit figyelembe véve - az elsajátítandó tananyag mentén, sokféle tanórán kívüli szakkört, sportkört, tehetséggondozó és felzárkóztató, közösségépítő foglalkozást biztosít a nevelőtestület. Az intézmény gyermekközpontú szemlélete, jó verseny- és mérési eredményeink, kiválóan képzett pedagógusaink hírneve, képzett és gyakorlott szakmai közösségeink, az évek során elnyert címeink, díjaink, a kollegák újításokra való fogékonysága és kreativitása, ugyanakkor a hagyományok ápolása és tisztelete, a belváros közelsége, a kellemes környezet, állandóan fejlődő infrastruktúránk hosszú évek óta folyamatos sikereket, egyben nagy érdeklődést eredményeztek iskolánk iránt szülők, gyerekek körében egyaránt. Ennek ellenére természetesen nem lehet megállni, újabb célokat, feladatokat és eredményeket várnak partnereink. Sikeres irányvonalunkat a következő években is szeretnénk megőrizni annak érdekében, hogy iskolánk Székesfehérvár általános iskolái közt kiemelkedő szerepet töltsön be.

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI

A cím viselése megtisztelő az intézmény vezetése és pedagógusai számára egyaránt. Intézményünk több éve eredményesen működtetett és dokumentált pedagógiai innovációkkal és jó gyakorlatokkal rendelkezik. Ezt bizonyítja, hogy „Minősített referenciaintézményként” és „Kiváló akkreditált tehetségpontként” működünk. Bázisintézményi „jógyakorlataink”:

A PeDigCom Program- kísérleti, pilot pedagógiai program bevezetése és elterjesztése a székesfehérvári és a környező települési iskolák körében. A Székesfehérvári Pedagógusok Digitális Kiválósági Közösségi Programjánakcélja elsősorban a változó társadalmi és gazdasági körülményekre felkészítő oktatás biztosítása azáltal, hogy segítsük tanítványaink online világban való eligazodását és a helyes, valós ismeretek rendszerbe foglalását, felhasználását. A program nem az informatikaoktatáshoz, hanem kifejezetten a magyar, történelem, matematika és természettudományos tárgyak oktatásához biztosítja a felkészítést annak érdekében, hogy növelje a tanítás-tanulás hatékonyságát és az alapkompetenciák általános szintjének emelésével segítse a továbbtanulási arányok, majd a munkaerőpiacon való elhelyezkedés esélyének javítását.  

Gyakorlatorientált matematikaoktatáscéljaa szakképzéshez szükséges alapvető matematikai kompetenciák fejlesztése annak érdekében, hogy kialakuljon tanulóinknál a tanult ismeretek alkalmazásának képessége, legyenek képesek a matematikai összefüggések felismerésére konkrét, mindennapi szituációkban.A jó gyakorlat az ELTE matematika módszertan tanszékével való szakmai kapcsolat eredménye. Az együttműködés során oktatjuk a matematikát 5-8. osztályban egy új szemléletű módszertan által. A gyakorlat mentén született ötletgyűjtemény alapján kidolgoztunk egy felzárkóztató, középiskolára előkészítő (foglalkozásokra lebontott) tananyagot. Informatikai infrastruktúránk lehetővé teszi, hogy a tanulók számára számítógépen is elérhető a tananyag, így a foglalkozásokhoz nem kell nyomtatott anyagokat használnunk.

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK

Intézményünk az érdeklődő iskolák számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosít műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések, konzultációk számára, s így felkészültek és képesek vagyunk a hálózatos tudásmegosztás biztosítására, ezáltal hatékonyan segíthetjük a régió pedagógiai-szakmai közéletének fejlődését.

microsoftsuli


diablogó2 

 

taneszköz 

 

biztosítás2024

 

 

 face

 

orvosi2024

 

 

vLOGOPALYAZAT

OneDrive-kicsi

ÉTKEZÉS

 

diákigazolvány

diák


attachment

minositett   

kozos ugy

mentoralo

 

attachment