Digitális Témahét

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére bevezetett Digitális Témahét immár hatodik alkalommal indul útjára 2021. március 22. és 26. között. A tanév rendjében is szereplő program fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program törekvése, hogy a digitális kompetencia-fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is, ezáltal a pedagógusok és diákok minél többféle tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozáson, változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejlesszék képességeiket.

A Digitális Témahét keretében megvalósuló projektek feladata, hogy a diákokat minél inkább felkészítsék a digitális eszközök célzott és tudatos felhasználására, vagyis arra, hogy a technológiát komplex problémák megoldása érdekében használják. A program célja az is, hogy a Témahét során nyert tapasztalatokat a diákok és a pedagógusok mind gyakrabban használják a hétköznapi tanulás keretei között, ezzel is elősegítve, hogy az iskolából kilépő diákok helyt tudjanak állni a továbbtanulás vagy a munka világának digitális elvárásai között.

Iskolánk idén először csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. Célunk, hogy az aktuálisan megválasztott témakörünk feldolgozására a matematika, a természet- és mérnöki tudományok, valamint a művészet- és társadalomtudományok együttes, multidiszciplináris megjelenítésén keresztül kerüljön sor. Legfőbb feladatunk az lesz, hogy a nevelőtestület pedagógusai közötti együttműködés, a digitális technológia alkotó használata mentén és a projektmódszer alkalmazásának kiterjesztése mellett valósuljon meg a tanulók fejlesztése.