Tájékoztatás a 2020/21-es tanév hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021-es tanév hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséhez kapcsolódóan a Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskolában 2020.03.12-én 17:00 órakor biztosítjuk az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselői számára a szülőknek szóló tájékoztatást a hit- és erkölcstan oktatás helyi szintű megszervezéséről. Helyszín: tárgyaló, könyvtár

Március 16. és március 31. között a honlapunkon és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozzuk a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyházak vagy azok belső egyházi jogi személyei megnevezését.

Amennyiben a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választásukat módosítani kívánják, szándékukat 2020. május 20-ig írásban jelezzék az iskola felé.

Együttműködésüket köszönjük!

                                                                                                     Tisztelettel:

                                                             Dr. Lórodiné Lajkó Ágnes

                                                                   igazgató

microsoftsuli


MS innovativ iskola tabla 300x348mm

 

 

 

taneszköz

 

 

 

 face

 

doki

iskpszichológus

 

vLOGOPALYAZAT

 

 

 

enapló

 

OneDrive-kicsi

ÉTKEZÉS

bazis szogletes 2020 2023

minositett   

kozos ugy

mentoralo