Fenntarthatósági Témahét 2022

 

„A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre több civil, szervezet és önkormányzat tesz lépéseket, kezdeményezéseket. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.” 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2022. április 25-29. között hirdeti meg a Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai keretek között.

Hazai és határon túli nevelési-oktatási intézmények a munkatervükben meghatározott módon vehetnek részt a témahéthez kapcsolódó programokon, illetve szervezhetik meg az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat.

Örökös Ökoiskolaként kiemelt nevelési területünk a környezeti és fenntarthatóságra nevelés, ezért iskolánk immár 7. alkalommal, az idei tanévben is regisztrált a témahétre, melynek programjaihoz minden alsó tagozatos osztályunk csatlakozik.

A 2021/2022-es tanév témahetének kiemelt témája iskolánkban a víz, ezen belül is a felelős vízfogyasztás, a vízvédelem és a külsős helyszíneken tapasztaltakra épülő megfigyelések.

A témahét keretében az alsós tanulók 8 órától 12 óráig - az osztályhoz beosztott tanító nénik irányításával -foglalkozásokon vesznek részt, melyeken a kiválasztott kerettörténetnek megfelelő feladatokat dolgozzák fel a pedagógusok segítségével. Az ebédeltetés a szokásos rendben zajlik. A tantárgyi órák ugyan elmaradnak, a délutáni szakköröket, ISK és egyéb foglalkozásokat azonban ezen a héten is megtartják pedagógusaink.

Reméljük, az előttünk álló hét újabb nagyszerű alkalmat biztosít tanulóink ismereteinek gyarapítására a projekt alapú foglalkozások során. Fontosnak tartjuk, hogy már ebben az életkorban megismerjék tanulóink a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre a Föld védelme érdekében. Célunk egy olyan szemlélet kialakítása és formálása, amelynek segítségével egy élhető, fenntartható környezetben tölthetjük el mindennapjainkat.  

microsoftsuli


diablogó2
 

 

taneszköz 

 

 

 face

 

újorvosi

 

 

vLOGOPALYAZAT

 

 

 

enapló

 

OneDrive-kicsi

ÉTKEZÉS

bazis szogletes 2020 2023

minositett   

kozos ugy

mentoralo