Munkatársaink 2018-2019

Intézmény vezetői és pedagógusai

Dr. Lórodiné Lajkó Ágnes - igazgató, tanító – angol

Szepesvári Zsoltné - igazgatóhelyettes,  matematika - kémia

Kolatné Kovács Viktória - igazgatóhelyettes - tanító – ének- német tanár - fejlesztőpedagógus

Ács Péter- informatika - technika

Baronics Zsuzsanna - tanító - rajz

Bódi Réka Ágnes - tanító - ének

Csapó Andrea - tanító - természetismeret

Diószegi-Barta Gabriella - magyar - történelem

Dr. Szilágyiné Lajkó Judit - magyar nyelv és irodalom – angol

Értékes Ildikó - történelem – német - ének

Fiáthné Prédli Erika - tanító - fejlesztőpedagógus

Forray Anita - tanító – német

Füzékné Jenei Ágnes – angol –tanulószoba vezető

Gábor Ferenc - tanító - angol

Győrffyné Urbán Erika - tanító-rajz

Haragovicsné Cserpes Zsuzsanna - matematika - gyermekvédelmi felelős

Horváth Imréné - tanító-ének

Inczédi Anna - tanító - fejlesztőpedagógus

Józsa Krisztián – testnevelés

Juhász Istvánné - tanító

Knitlhoffer Anna - tanító – angol

 Kordiszné Pintér Katalin - matematika

Kovácsné Csizmadia Mónika - magyar –angol

Kovácsné Koska Eszter - földrajz - biológia - természetismeret - könyvtár

Kulcsár Eszter - testnevelés

Lövei Mária - testnevelés

Lugossy Éva - magyar - könyvtár - etika

Mátrai Zoltánné - tanító – német

Mátray Gabriella - tanító - fejlesztőpedagógus - tánc

Mészáros Katalin - rajz

Meszlényiné Mocsári Kinga - tanító - testnevelés

Mohainé Pup M. Rita - tanító – honismeret

Móriczné Balog Zsuzsanna - tanító - angol

Nagy Éva - tanító

Pap Bernadett - tanító - rajz - testnevelés - gyógytestnevelés

Pauker Judit - történelem – földrajz

Réz Réka - angol

Rohovszky Rudolf - matematika – fizika

Rozbora Krisztina - tanító

Simon Judit - matematika - kémia

Szabó Katalin - tanító - ének - fejlesztőpedagógus

Szarka László Attiláné - tanító

Takács Krisztina - tanító

Ványiné Kertész Noémi - tanító

Varróné Vizvári Adrienn - tanító – ének

Veres-Pénzes Erika - tanító-ének

Viszugyelné Tanárki Erika - biológia - technika – etika

Nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak


Hirmann Szilvia - iskolatitkár

Retz Andrea - iskolatitkár

Mándics Viktória - pedagógiai asszisztens

Barta Viktória - gyógypedagógiai asszisztens

Telephelyi dolgozók

Jakus Csabáné – (SZIK) élelmezésvezető-pénztáros

Árpási Lászlóné - takarító

Füller Andrea - takarító

Hittner Gyuláné – takarító

Jankovics Gyula – portás-karbantartó

Klima János – portás - udvaros

Légrádiné Szabó Magdolna - takarító

Molnár Zsolt – portás-karbantartó

Perger Ernőné - takarító

Szécsényiné Besze Erzsébet - takarító