Munkatársaink 2019-2020

Intézmény vezetői és pedagógusai

Dr. Lórodiné Lajkó Ágnes - igazgató, tanító – angol

Meszlényiné Mocsári Kinga - igazgatóhelyettes, tanító

Kolatné Kovács Viktória - igazgatóhelyettes - tanító – ének- német tanár - fejlesztőpedagógus

Ács Péter- informatika - technika

Baronics Zsuzsanna - tanító - rajz

Bódi Réka Ágnes - tanító - ének

Csapó Andrea - tanító - természetismeret

Diószegi-Barta Gabriella - magyar - történelem

Értékes Ildikó - történelem – német - ének 

Feketeová Dása -magyar - angol

Fiáthné Prédli Erika - tanító - fejlesztőpedagógus

Forray Anita - tanító – német

Füzékné Jenei Ágnes – angol –tanulószoba vezető

Győrffyné Urbán Erika - tanító-rajz

Haragovicsné Cserpes Zsuzsanna - matematika - gyermekvédelmi felelős

Horváth Imréné - tanító-ének

Inczédi Anna - tanító - fejlesztőpedagógus

Juhász Istvánné - tanító

Knitlhoffer Anna - tanító – angol

 Kovácsné Csizmadia Mónika - magyar –angol

Kovácsné Koska Eszter - földrajz - biológia - természetismeret - könyvtár

Kulcsár Eszter - testnevelés

Lengyel Dóra - tanító

Lövei Mária - testnevelés

Lugossy Éva - magyar - könyvtár - etika

Mátrai Zoltánné - tanító – német

Mátray Gabriella - tanító - fejlesztőpedagógus - tánc

Mészáros Katalin - rajz

Meszlényiné Mocsári Kinga - tanító – testnevelés

Móriczné Balog Zsuzsanna - tanító - angol 

Müller Mária - tanító

Nagy Éva - tanító

Pauker Judit - történelem – földrajz

Réz Réka - angol

Rohovszky Rudolf - matematika – fizika

Rozbora Krisztina - tanító

Simon Judit - matematika - kémia

Szabó Katalin - tanító - ének - fejlesztőpedagógus

Szalay Ákos - testnevelés

Szarka László Attiláné - tanító

Szepesvári Zsoltné - matematika - kémia

Szörényi-Rácz Nikoletta

Takács Krisztina - tanító

Ványiné Kertész Noémi - tanító

Varróné Vizvári Adrienn - tanító – ének

Veres-Pénzes Erika - tanító-ének

Viszugyelné Tanárki Erika - biológia - technika – etika

Nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak


Hirmann Szilvia - iskolatitkár

Retz Andrea - iskolatitkár

Mándics Viktória - pedagógiai asszisztens

Barta Viktória - gyógypedagógiai asszisztens

Katona Nóra - iskolapszichológus

Telephelyi dolgozók

Jakus Csabáné – (SZIK) élelmezésvezető

Baumeister Anita - takarító

Erősné László Eszter - takarító

Falusiné Zentai Tímea Krisztina - takarító

Füller Andrea - takarító

Hittner Gyuláné – takarító

Klima János –karbartartó - portás

Molnár Zsolt – portás-udvaros

Perger Ernőné – takarító

Ujvári István – portás - karbantartó

Iskolai szociális segítő neve, elérhetősége:

Deák Kinga

Tel: 22/202-400; 30/586-9885

E-mail: iskolaiszocmunka.szfv@gmail.com

Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai egység

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10.