Okosterem a Széna Tériben

 
2019 szeptemberében egy új okos tanterem kialakítására került sor iskolánkban Székesfehérvár MJV, a Székesfehérvári Tankerületi Központ, az Alba Innovár és a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ támogatásával. 
Mivel intézményünk egyik legfőbb célja tanítványaink életre való felkészítése, fontosnak tartjuk, hogy pedagógusaink a kornak megfelelő tanítási módszerek kiválasztásával tegyék azt. A gyerekeket meg kell tanítanunk arra, hogy a mai online világban mindig és mindenhol rendelkezésre álló rengeteg információ közül kiválasszák és szükség szerint felhasználják a valós és értékes információt.  
Az okos tanterem nem informatika oktatására szolgál, hanem megteremti a digitális környezetet ahhoz, hogy új pedagógiai módszerek használatával tanítsunk humán és reál tantárgyakat - növelve ezzel a tanulók motivációját és a tanulás hatékonyságát. 
unnamed