Felvétel a 2022/23-as tanév első évfolyamára

Az alábbi időpontokban szeretnénk lehetőséget nyújtani a leendő elsős gyerekeknek és szüleiknek személyes találkozásokra. Ezek alkalmával megismerhetik a leendő tanító néniket, bepillantást nyerhetnek az iskola életébe és kérdezhetnek az iskola vezetőségétől is. A meghirdetett programok megtartását befolyásolhatja az aktuális járványügyi helyzet, ezért kérjük Önöket, hogy előzetesen tájékozódjanak iskolánk honlapján vagy Facebook oldalán.

  • 2021. november 25. Tájékoztató előadás a leendő elsősök szüleinek.
  • 2022. január 13. A leendő elsős tanító nénik bemutatkozása. - A gyerekeknek a felsős pedagógusok tartanak sportos, kísérletező és könyvtári foglakozásokat.
  • 2022. január 27. Télfordító hagyományőrző foglalkozás a gyerekeknek. - A forgószínpad jellegű foglalkozásokra a szülőket is szeretettel várjuk
  • 2022. február 10. Nyílt tanítási órák (8-11 óráig)
  • 2022. március 3. „Hopp ide, Pejkó!” - ünnepre hangolódó. Mindennapos nevelésoktatás a Széna Tériben.
  • 2022. március 24. Tavaszváró foglalkozás a gyereknek. Az épület bejárása a szülőkkel.
  • 2022. április 7. „Kulcslyuk” – szülőklub. Tájékoztatás a beiratkozással kapcsolatban. A délutáni foglalkozásokat 17 órai kezdettel tartjuk. A tankötelezettség megkezdésének halasztásával, azaz az óvodában maradással kapcsolatos tájékoztatást az Oktatási Hivatal honlapján olvashatják:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Beiratkozás

A 2022/23-ban kezdő első évfolyamon 3 osztályt tervezünk indítani. Az osztályok létszámát 27 főben szeretnénk meghatározni. Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. Iskolánk honlapjáról letölthető egy előzetes szándéknyilatkozat. Ugyan az előzetes szándéknyilatkozat (Beiratkozási szándéknyilatkozat 1.évfolyamra) leadásával hivatalosan még nem íratják be gyermeküket iskolánkba, a leadás időpontját figyelembe véve - jogszabályi lehetőségekhez mérten – állapítjuk meg a felvett tanulók osztályokba sorolásának sorrendjét.

A 2022/23-as tanévre történő általános iskolai beíratás időpontja:

2022. április 21-22.

A szülő, törvényes képviselő köteles tanköteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Óvoda - iskola átmenet segítése Az alábbi tájékoztatót iskolapszichológusunk készítette. Reméljük, hogy segítséget nyújthatunk vele az iskolába induló gyermekek szüleinek. A tájékoztatás az iskolaérettség fizikai, szociális és pszichés jellemzőire tér ki.

https://szenateri.hu/images/Iskolakezdes_ovoda-iskola_atmenet_segitese.pdf

microsoftsuli


MS innovativ iskola tabla 300x348mm

 

 

 

taneszköz

 

 

 

 face

 

doki

iskpszichológus

 

vLOGOPALYAZAT

 

 

 

enapló

 

OneDrive-kicsi

ÉTKEZÉS

bazis szogletes 2020 2023

minositett   

kozos ugy

mentoralo