Egyházak bemutatkozása - Evangélikus Egyház

Kedves Szülők! 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház célja:

- a Teremtő Isten megismerése, Aki teremtette a világot, s odaajándékozta azt az embereknek

- az Alkotó Isten megismerése, Aki minden embert egyéni tulajdonságokkal, képességekkel, vonásokkal, személyes életcéllal formált meg

- a mennyei Atya megismerése Jézus Krisztus (bűnből, halálból) megváltó munkájában

- személyes kapcsolat kialaítása Istennel

- segítés az önismeretben: azzal, hogy megismerik Istent, önmagukat is egyre inkább megismerik a gyermekek 

- Istennel lenni a hétköznapokban másokkal együtt: ahogyan a gyermekek felnövekedve saját életútjukat járják be Istennel (személyes történéseikkel, győzelmeikkel, veszteségeikkel, örömükkel és bánataikkal, megoldandó problémáikkal együtt), közben megtanulják azt is, hogy útjukon hogyan lehetnek útitársai más embereknek

 

Mindezt hogyan szeretné megvalósítani az evangélikus hitoktatás?

A gyerekek korosztályának megfelelően olyan egyéni, vagy családi történetekkel ismerkedhetnek meg a Bibliából, melyekben azt láthatják, hogyan van jelen Isten a személyes életben, közösségi életben, nagy eseményekben, vagy az egyszerű hétköznapokban.  A bibliai történetek lényegének, lelki tartalmának értelmezésében  a hittanórán segít a korosztálynak megfelelően használt színes, kreatív foglalkoztató könyv, illetve az éneklés, imádság, beszélgetések, játék, és nem legutolsó sorban kreatív foglalkozások.

 

Az evangélikus hittanra jelentkezőktől nem várjuk el a meglévő keresztséget. Sőt, egy gyermeket sem kötelezünk arra, hogy megkeresztelkedjen hittanos évei során. Azonban támogatjuk a gyermeket a keresztsége felé vezető úton, ha személyesen dönt mellette. Hasonlóan konfirmációra sem kötelezzük a fiatalokat, de lehetősége mindannyiuknak megvan arra, hogy 12 éves kortól komolyabban megismerkedjenek Jézus Krisztussal (életük Megváltójával), s azzal, hogyan járhatnak Istennel szövetségben.

 

Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezet szeretettel várja a gyermekeket és családjaikat a gyülekezeti életbe: kiscsoportos alkalmak (felnőttek biblia köre, imakör, nyugdíjasok köre, ifjúsági kör), istentisztelet és családi istentisztelet (havonta egyszer), gyülekezeti hittan (heti egyszer), valamint nyári tábor.

 

Szeretettel:

Láng Kitti (evangélikus hitoktató)

Bemutatkozó: https://drive.google.com/file/d/1EAvkrmVxqfj_ujJCUlKhF-EpY2SqprRo/view?usp=sharing

Hittanos gyerekek és azok szülei véleménye az evangélikus hittanórákról: https://evangelikus-hittan.netlify.app/