Egyházak bemutatkozása -Római Katolikus Egyház

Hitoktatást végző jogi személy:

Magyar Katolikus Egyház

Székesfehérvári Egyházmegye – Belváros – Vizivárosi egyházközség

Dózsa István plébános

Döbrőssy Tünde hitoktató

Szijártó Márta hitoktató

A hitoktató, mint az Egyház küldötte, ugyanazt a feladatot teljesíti, amit Jézus Krisztus az apostolaira bízott a mennybemenetelkor:

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.” /Mt 28, 19-20/ Tehát igehirdetés, az Egyház által kétezer éven át hűségesen megőrzött tanítás hiteles továbbadása, és bevezetés a keresztény életbe.

Természetesen szeretettel látunk mindenkit, azokat is, akik még nincsenek megkeresztelve, de arra bátorítjuk őket és családjaikat, hogy ne álljanak meg félúton az Isten keresésében, hanem ismerjék meg Isten üzenetét, és tanuljanak meg olyan választ adni rá, amilyet Isten vár tőlünk örök boldogságunk érdekében.

hitkép